Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i głupich kroków - vide M.Python ;-)